Menu

02144387044 | 09128488909

info@onlineupvc.com

شیشه پنجره دو جداره

صفحه اصلیمقالاتشیشه پنجره دو جداره
صفحه اصلیمقالاتشیشه پنجره دو جداره

شیشه پنجره دو جداره

 

انواع شیشه به دو روش دو لایه، ضخامت و رنگ، ضخامت طرف، ضخامت های مختلف وجود دارد تا 40 میلی متر متفاوت است، به عنوان استفاده از یک لیوان با ضخامت 6 میلی متر برای استفاده منظم است، اما دو جداره استفاده می شود برای افزایش عایق حرارتی و صوتی نیز می تواند برای سه مورد استفاده قرار لایه لایه با فاصله ای که بین آنها را به افزایش عایق و اهداف خصوصی همچنین می توانید یک چند لایه بدون استراحت برای در شیشه ای مقاومت بالا در برابر شوک است.

Rate this item
(37 votes)

related projects