Menu

02144387044 | 09128488909

info@onlineupvc.com

کاربرد پلیمر های جدید در پنجره ساختمان

صفحه اصلیمقالاتکاربرد پلیمر های جدید در پنجره ساختمان
صفحه اصلیمقالاتکاربرد پلیمر های جدید در پنجره ساختمان

 

 

 کاربرد پلیمرهای جدید در پنجره ساختمان
فناوریهای نوین به دانشمندان کمک کرده اند که در سالهای اخیر موادی را توسعه دهند که به نظر می رسند از قلب داستانهای علمی تخیلی بیرون آمده اند که ویژگیهای شگفت انگیزی دارند و قادرند خود را به تنهایی بازسازی، ترمیم و تمیز کنند.

اجسامی که قادرند به تنهایی خود را ترمیم کنند، پنجره هایی که گرد و غبار را از روی خود می زدایند و خراشهایی که در معرض نور ماوراء بنفش محو می شوند. با کنار هم چیدن این مناظر به نظر می رسد که مستقیماً وارد دنیای خیالی یک داستان علمی تخیلی شده ایم. اما مواردی که ذکر شد کاملاً در دنیای واقعی و به دست دانشمندان معتبرترین مراکز علمی و تحقیقاتی دنیا ساخته شده اند.

این دستاوردها تنها بخشی از جنبه های حقیقتی هستند که در سالهای اخیر دانشمندان علم مواد موفق شده اند آن را با استفاده از سطوح هوشمند به واقعیت تبدیل کنند. بنابراین می توان انتظار داشت که در آینده ای نزدیک دنیا وارد عصری با ویژگیهای واقعاً جادویی می شود. فناوریهایی که در پشت این مواد قرار گرفته اند هر لحظه تغییر چهره می دهند و می توانند کاربردهای جدیدی در عرصه های وسیعی از پزشکی زیستی و گجتهای الکترونیکی تا خودروسازی و تزئینات داخلی کسب کنند. در اینجا به بررسی برخی از این فناوریها و محصولات نوآورانه ای می پردازیم که می توانند دنیای آینده را با تحولات بزرگی مواجه کنند.

 

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(18 votes)