Menu

021-44387044

info@onlineupvc.com

اجرايي پيشنهادي براي بهینه سازی پنجره ها

صفحه اصلیمقالاتاجرايي پيشنهادي براي بهینه سازی پنجره ها
صفحه اصلیمقالاتاجرايي پيشنهادي براي بهینه سازی پنجره ها
 


 
اجرايي پيشنهادي براي بهینه سازی پنجره ها
 
پروفیل پیشنهادی ، به نحوی طراحی شده تا بتواند تمام سطح چارچوب پنجره را بپوشاند و مانع از تماس هوای گرم داخل با سطح پروفیل های پنجره شود. این طرح دارای جزئیاتی برای قرار گرفتن نوار درز بند است تا مانع از نشت هوا شود. حذف شیشه اولیه و نصب شیشه دو جداره جدید، هزینه ها را به میزان قابل توجی افزایش میدهد لذا در طرح پيشنهادي ضمن حفظ شیشه اولیه، یک لایه جدید به آن افزوده خواهد شد. این لایه با فاصله یک سانتیمتر )یا بیشتر( از شیشه قبلی قرار گرفته و فضای آن  با هوا پر ميشود. گرچه پر شدن این لایه توسط گازهای بی اثر با وزن ملکولی بالا تر انتقال حرارت را کاهش می دهد، اما این میزان بسیار اندک و قابل چشم پوشی است . مشکل میعان فضای میانی شیشه ها نیز با قرار دادن نواری مجوف که با مواد رطوبت گیر پر شده است از میان میرود.
در مورد تنکه های غیر شیشه های از یک ورق پلاستیکی به همراه پرکننده پلی استایرن استفاده شده است. جزئیات این قسمت کاملاً شبیه به بخش های شیشه خور است. ابعاد اصلی طرح به نحوی است که کوچکترین پروفیل استفاده شده در پنجره ها را پوشش خواهد داد و برای پنجر ههایی با پروفیل های بزر گتر، ازمقطعی دندانه دار برای پوشش سطح باقیمانده استفاده میشود پروفیل های دندانه دار امکان استفاده از این طرح در پنجره هایی با
ابعاد مختلف را به وجود مي آورد.
 
از مزاياي این طرح قابلیت پوشاندن چارچوب پنجره برای کاهش انتقال حرارت و نیز امکان نصب شیشه دوم، به طورهمزمان است برای سهولت استفاده از پروفیل های پلاستیکی در پنجره های
مختلف و با ابعاد متفاوت ،ابزاری برای برش طولی نوارهای پوشاننده طراحی شده است كه این ابزار این امکان را فراهم م یکند تا پروفیل های
پلاستیکی با دقت کافی و اندازة دقیق بریده شوند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rate this item
(22 votes)