Menu

02144387044 | 09128488909

info@onlineupvc.com

نقش عایق کاری بر میزان مصرف انرژی در ساختمان ها

صفحه اصلیمقالاتنقش عایق کاری بر میزان مصرف انرژی در ساختمان ها
صفحه اصلیمقالاتنقش عایق کاری بر میزان مصرف انرژی در ساختمان ها
 
نقش عایق کاری بر میزان مصرف انرژی در ساختمان ها
 
عایق کاری نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به کمک عایق کاری می توان یک خانه را در زمستان تا 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنک تر نگه داشت.بطور کلی ذو نوع عایق کاری وجود دارد:
عایق هایی که باعث بازتابیدن حرارت می شوند. پشت این عایق ها باید حدود 2 سانتیمتر فاصله هوایی تعبیه شود.عایق هایی که باعث کاهش هدایت حرارت می شوند. در ساختار اینگونه عایق ها حبابهای هوا وجود دارندمهم ترین فاکتور در انتخاب عایق ها، میزان مقاومت حرارتی آن ها است. به هر میزان مقاومت بالاتر باشد، عایق حرارت را کمتر از خود عبور می دهد و در نتیجه باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. بنابراین به جای ضخامت عایق ها باید مقاومت حراتی آن ها با هم مقایسه شوند. عایق های گوناگون با مقاومت های حرارتی برابر، از نظر میزان صرفه جویی در انرژی همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قیمت و محل کاربرد است.
قسمت هایی از ساختمان که باید عایق کاری شوند عبارتند از:
سقف ها: عایق کاری سقف ساختمان مصرف انرژی جهت گرمایش و سرمایش ساختمان را 35% تا 45% کاهش می دهد.
لوله های آبگرم: برای عایق کاری لوله های آبگرم می توان از عایقهایی که به طور ویژه برای لوله ها ساخته شده و به راحتی قابل نصب هستند و یاعایق های پتویی استفاده کرد.
کف: مصرف انرژی در زمستان را تا 5% کاهش می دهد.
دیوارهای خارجی: عایق کاری دیوارهای خارجی مصرف انرژی جهت گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود 15% کاهش می دهدنکته بعدی در عایق بندی ساختمان ها محل عایق بندی است و دانستن اینکه چه جاهایی باید عایق کاری شوند.
 
 
 
 
 
 
 
 
Rate this item
(33 votes)